Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Werkgroepen

De leden van de vereniging vervulden tijdens de ontwikkeling en bouw samen de rol van projectontwikkelaar. Hierdoor was iedereen nauw betrokken bij de ontwikkeling van het project. Dit zelf ontwikkelen van de wijk is erg leuk om te doen, maar het vraagt ook veel tijd en energie. Bij duurzaam en ecologisch bouwen komt sowieso veel (nieuws) kijken. Daarom waren er binnen de vereniging allerlei werkgroepen actief die zich bogen over alle aspecten rond de ecowijk. Ze vergaarden samen veel kennis en ervaringsgegevens over diverse onderwerpen, om dan, door middel van presentaties, excursies en/of workshops, alle leden te informeren en te adviseren over de te nemen besluiten. Zo kon de vereniging gefundeerde besluiten nemen over de uitvoering van allerlei onderdelen van het project.

overleg_leden_verkleind

Omdat in de verschillende fases van het project op verschillende gebieden kennis en besluitvorming nodig was, zijn er in de loop der tijd werkgroepen bijgekomen en weer opgeheven. Zo waren er een commissie Financiën, Huur, Wiwikip (over woninginrichtingszaken), Kleur en Bergingen, naast het Bouwteam.

Momenteel zijn de volgende werkgroepen actief:

Water en Groen – Deze werkgroep houdt zich bezig met de tuininrichting en verantwoord watergebruik in de wijk. Daarnaast komen ook vraagstukken rondom de infrastructuur in de wijk bij deze werkgroep aan de orde, zoals bijvoorbeeld de tuinverlichting en plek voor fietsenstallingen.

Buurthuis – Deze werkgroep houdt zich bezig met de realisatie, inrichting en functies van het buurthuis dat in gemeenschappelijk bezit is.

Communicatie en PR – Deze werkgroep houdt zich bezig met de interne en externe communicatie.

Sociale duurzaamheid – Deze werkgroep houdt zich bezig met het behouden en verbeteren van de sociale cohesie binnen de vereniging. Het proces van het ontwikkelen van de ecowijk is leuk en interessant, maar kan soms ook voor onenigheid zorgen. Deze werkgroep kan behulpzaam zijn bij het voorkomen of oplossen van onderlinge problemen.

Werkgroep Mobiliteit – Deze werkgroep buigt zich over de gewenste en mogelijke mobiliteit van de ecowijk bewoners. Dit beperkt zich niet tot de mogelijkheden voor autodelen.

Werkgroep buitenruimte – Deze werkgroep begeleidt de aanleg van de paden, de bekabeling en afwateringsbuizen in de wijk.

Notulisten ALV – Een vast groepje leden notuleert de algemene ledenvergaderingen (ALV’s).