Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Visie en Ambitie

Centraal in de ontwikkeling van de ecowijk staat het begrip duurzaamheid op technisch, ecologisch, sociaal en financieel gebied.

Onze gezamenlijke visie is een speelse indeling van de wijk met duurzaam en natuurlijk materiaalgebruik, goed nabuurschap en soms gezamenlijke activiteiten met iedereen die dat wil. Maar ook met ruimte voor privé en op jezelf zijn. Parkeren doen we aan de rand van de wijk en energie wekken we zo mogelijk op met natuurlijke hulpbronnen zoals de zon en aardwarmte.

In de wijk levert ieder huishouden een stukje eigen tuin in waardoor we samen een grotere gemeenschappelijke tuin krijgen met mogelijk daarin een buurthuis voor activiteiten en een fietsenstalling.

De uitgangspunten van de ecowijk zijn geformuleerd in het visie- en ambitieplan.