Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Organisatie

Vereniging Ecowijk Houten realiseerde een ecowijk voor haar leden. Zo mogelijk wil de vereniging in de toekomst ook de opzet voor andere ecowijken in Houten ondersteunen. De vereniging bestaat uit 36 leden (1 lid per woning) die ofwel in een werkgroep zitten (en/) ofwel een bestuurstaak hebben.

 

Het bestuur van de vereniging bestaat vooralsnog uit de volgende mensen:

Voorzitter:
Martine Vonk

Penningmeester:
Mike Boven

Secretaris:
Marion Zieck

lid:
Mirjam te Bokkel

lid:
Erik de Boer