Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Geschiedenis

In 2009 ontstond vanuit Transition Town Houten het idee om een ecologische woonwijk te realiseren in Houten. Onder de naam Ecowijk Houten boog een groep initiatiefnemers zich over het bouwen van ecowijken op diverse locaties in Houten. Na oriënterende bijeenkomsten bleek dat er vooral belangstelling was voor één locatie, namelijk Leebrug II in de wijk Het Hout. Daarom werd in 2010 de projectgroep Ecowijk het Hout opgericht.

Hieronder de historie per jaar samengevat, vanaf eind van de bouw, december 2016 terug naar 2011.

2016

In januari mochten alle ecowijkleden de bouw op tijdens een zogenaamde ‘kijkdag’. Daar werd natuurlijk volop gebruik van gemaakt. Ondanks de kou en nattigheid bekeek ieder zijn/haar eigen huis of wat daar op dat moment voor door moest gaan. En er werden bezoekjes gebracht aan de andere huizen. Na afloop was de traditionele nieuwjaarsborrel in het bovenzaaltje van ‘de Zwijger’.

P1100152_klein

Kijkdag voor de toekomstige bewoners van Ecowijk Houten.

In de loop van het voorjaar vorderde de bouw gestaag; de eerste daken, ramen en deuren verrezen. De wijk kreeg steeds meer vorm. Meer kijkdagen volgden zodat de leden goed konden volgen of alles volgens plan gebouwd werd.

IMG_20160615_140638_klein

IMG_20160615_140100_klein

De bouwers werden af en toe gek van onze wijk, want hoewel er ook overeenkomsten in stijl zijn, is geen enkel huis hetzelfde. De plannen voor de inrichting van de buitenruimte (paden, parkeerplekken, bergingen, en het ‘groenontwerp’ werden door werkgroepen steeds meer uitgewerkt, telkens in overleg met de overige leden.

Voor de bouwvak zaten vrijwel alle huizen dicht en meteen erna werd het buurthuis binnen een week opgebouwd. Vanaf half oktober zijn successievelijk alle woningen in een paar maanden opgeleverd.

2015

Het jaar 2015 begon met een extra feestelijke nieuwjaarsborrel, want 2015 is het jaar van de waarheid: de bouw van onze langverwachte wijk gaat starten. In januari begonnen de eerste werkzaamheden van het bouwrijp maken van de grond.

bouwrijp maken- bomenkap jan15

Grond wordt bouwrijp gemaakt

 

Het kappen van de bomen ging veel leden aan het hart, maar voor de bouw moest alles vrijgemaakt worden. Enkele bomen en struiken zijn elders opgeslagen.

In mei werden de grondboringen gedaan voor de warmtepompen die de meeste huizen gaan verwarmen. Gekozen is voor een gesloten systeem waarbij dus niet grondwater heen en weer gepompt wordt, maar de grondtemperatuur gebruikt wordt als warmte- en koude-opslag.

Meteen na de bouwvak kon dan eindelijk met het heien gestart worden; de aantrekkende economie stond vroegere levering van de heipalen in de weg; de vraag was weer erg groot. Na het heien kon de bouw dan echt full speed gaan.

Img_2549

 

SONY DSC

 

fotomuren ecowijk

SONY DSC

2014

Begin 2014 sloten we de fase van Voorlopig ontwerp’ (VO) af en begonnen we met het Definitief ontwerp (DO); helaas was niet iedereen in staat die stap te zetten en moesten we met pijn in het hart afscheid nemen van een paar dierbare leden. De eerste kostenberekeningen vielen tegen, waardoor verschillende bezuinigingsmaatregelen genomen moesten worden. Dat kostte veel pijn, hoofdbrekens en dus ook tijd. Toch gingen we vol goede moed verder en in mei organiseerden we een prachtige open dag op ons ‘landje’ om nieuwe leden te trekken voor de nog lege kavels. Belangstellenden kregen de net opgeleverde, full colour ecowijk brochure mee naar huis.

opendagecowijk24mei14_verkleind

Aan het einde van het jaar rondden we het DO af, met daarbij de keuze voor de installaties, de ventilatie en het energie concept. Nog net voor de kerst kon de bouwvergunning worden aangevraagd.

2013

Samen ontwierpen we een bijzonder stedenbouwkundig plan en probeerden we allemaal op een geschikte plek in de wijk te landen. De eerste ontwerpen voor onze huizen werden getekend. We vormden ons een beeld van de manier waarop we in bouw en materialen eenheid willen creëren in de wijk. Ook maakten we een keuze voor de landschapsarchitect Hyco Verhagen om de mandelige tuin te ontwerpen. We konden het jaar fantastisch afsluiten met de ondertekening van de overdrachtsakte van de grond door onze voorzitter en secretaris!

P1070302 overdracht grond

2012

De vereniging groeide in 2012 tot zo’n 25 leden (=huishoudens) en de vereniging kwam op stoom. Vanwege de vele klussen hebben we een aantal werkgroepen opgericht. Zo kwamen er de werkgroep DeMaWaG (duurzame energie, materialen, water en groen), de werkgroep Communicatie, de werkgroep Architecten, de werkgroep Huren, de werkgroep Planeconomie en de werkgroep Facilitair. Als architect selecteerden we Michel Post van Orio Architecten. De bouwer die ons ook door het voorbereidingstraject loodst, is Van Bekkum uit Amersfoort.

ondertekening_klein

We maakten een prachtig beeld- en kwaliteitsplan en onderhandelden met de gemeente over de grond. Het onderzoek naar de haalbaarheid van het project, zowel ten behoeve van onszelf als van de gemeente, kon in 2012 met positief resultaat worden afgerond.

2011: de officiële start

Najaar 2010 startten we met bijeenkomsten voor geïnteresseerden om samen na te denken over de inrichting van de ecowijk en sinds januari 2011 zijn we officieel een vereniging onder de naam Vereniging Ecowijk Houten.

In 2011 groeide de vereniging, werd een visie- en ambitieplan opgesteld en kon aan het eind van het jaar een intentieovereenkomst door de gemeente Houten en vereniging Ecowijk Houten worden ondertekend waarin beide partijen afspraken om samen de haalbaarheid van een ecowijk in het gebied Leebrug II 2e fase te onderzoeken.

IMG_4318