Samen bouwen aan een duurzame toekomst

ecowijk in Houten

 

Zie http://www.ecowijkmandora.nl/#opbezoek voor de rondleidingen in de wijk. Bij interesse graag aanmelden!

De ecowijk in Houten bestaat uit 36 woningen en een buurthuis. De wijk is eind 2016 opgeleverd waarna de bewoners na ruim zes jaar voorbereiding hun mooie en gerieflijke woning konden betrekken. Na het gereedkomen van de wijk is de werknaam ‘ecowijk Houten’ veranderd in ‘ecowijk Mandora’. Mandora is een samenvoeging van mandelig en flora, verwijzend naar twee belangrijke aspecten van de wijk, namelijk het gezamenlijke beheer en de zorg voor de ecologie.

Verschillende werkgroepen zijn bezig om de ecowijk nog mooier  en leefbaarder te maken. De gezamenlijke ecologische tuin, de mandetuin, wordt nog verder ontwikkeld en het buurthuis wordt afgewerkt.

De wijk ligt net voorbij ‘de Koppeling’ in Houten-zuid in de wijk ‘Het Hout’ en is ontwikkeld in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

blok 12 voorgevel

Art impression woningen Ecowijk Houten, klik voor meer plaatjes…

 

 


Wat is een ecowijk?

Wie wonen er in de ecowijk?